MUF Stockholms Höstutbildning 2013

höstutbildning-13MUF Stockholm anordnar varje höst en utbildning. Jag designade texten för utbildningen i år.

 

Default image
Axel Krottler
Fun fact: there is only one Axel Krottler in the world.
Articles: 85

Leave a Reply