MIX11, Spotify, Skype, Angry Birds till WP7 samt snabbaste HTML5 läsaren

Spotify, Skype och Angry Birds kommer äntligen till Windows Phone 7!

Windows Phone 7s webbläsare “Internet Explorer 9 Mobile” är den snabbaste på HTML5. Mobilen från HTC låg på runt 20 FPS medan Android Nexus S låg runt 11 FPS och iPhone 4 bara lyckades komma upp till 2 FPS.

WinRumors

Axel Krottler
Axel Krottler

Fun fact: there is only one Axel Krottler in the world.

Articles: 87

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *