Sparrow den minimalistiska mailklienten


Sparrow är en ny mailklient till Mac från Hoa Dinh Viet, Dominique Leca och Jean-Marc Denissom. Programmet är designad för att vara simpelt och effektivt.

Sparrow

Axel Krottler
Axel Krottler

Fun fact: there is only one Axel Krottler in the world.

Articles: 86

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *