Mubarak har avgått


Under gårdagen avgick Hosni Mubarak och nu kan Egypten börja gå mot en demokrati efter 30 år av diktatur.

Al Jazeera

Default image
Axel Krottler
Fun fact: there is only one Axel Krottler in the world.
Articles: 85

Leave a Reply