Spotify nära USA-premiär

New York Post rapporterade i veckan att Spotify är nära med att skriva ett USA-avtal med Sony Music Entertainment. New York Post skriver också att Spotify har stöd av ytligare ett skivbolag. Spotify som nu över ett år har försökt att nå den amerikanska marknaden kanske äntligen är där.

New York Post kanske inte är den trovärdigaste källa men man kan alltid hoppas.

New York Post

Default image
Axel Krottler
Fun fact: there is only one Axel Krottler in the world.
Articles: 85

Leave a Reply